دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

شماره حساب‌ها

اگر روش پرداخت از طریق انتقال بانکی را استفاده کرده‌اید می توانید از طریق روش کارت به کارت یا واریز بانکی به یکی از شماره کارت‌ها یا شماره حساب‌های زیر مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.

 

سعید افتتاحی دوغ آبادی – بانک ملت

  • شماره حساب: 5821470587